Synopsis

Het boek In Persephone’s armen is gesitueerd in de egalitaire samenleving in Noord-Griekenland van circa 5000 jaar geleden. De krachten van vrouwen en mannen, werkers en denkers, kennis en praktijk werden daar gebundeld en werkten daar samen op een duurzame wijze. In die tijd vond je dergelijke egalitaire samenlevingsvormen in het middellandse zeegebied en in Mesopotamie.

Het boek gaat over de jonge Elora die opgeleid wordt tot hogepriesteres in een tempel die gewijd is aan de oergodin Persephone (spreek uit: Pers-eh-fonee; grieks persephoneia, Περσεφονεια). Persephone is de godin van de ritmes en de getijden, die je overal in de natuur terug vindt: het ritme van de ademhaling en de hartslag, het getij van eb en vloed, de dagcyclus, de cyclus van de maan, de cyclus van de zon en de seizoenen, de op- en neergang van de bedrijvigheid. Wat gebeurde er zoal in die tempel, hoe was de samenwerking met de omringende dorpen, hoe functioneerde de tempel als diplomatiek centrum tussen de heersers van de omringende vorstendommen? Dit komt allemaal aan bod in de vorm van een meeslepend verhaal.

Het is een boek vol interessante en spannende belevenissen, over rituele dans, kruiden en magie. Het verhaal neemt de lezer mee in het functioneren van de tempel, waaronder de opleiding van de priesteressen en de inwijdingsriten. Ook krijgt de lezer een kijkje in de kruiderij oftewel de apotheek. Het bevat een aantal dramatische wendingen en er is ook de mysterieuze Nicholla waar alle priesteressen verliefd op zijn. De seksuele moraal is veel vrijer en naast het ervan genieten, is de uitwisselingvan genetisch materiaal binnen en buiten de directe omgeving heel normaal. Het slot van het boek heeft een adembenemende apotheose en laat zien hoe “het grote getij” aan het keren is en hoe invasieculturen de overhand kregen.

Behalve de verhaalinhoudelijke thema’s geeft het boek een indringende visie over een duurzame samenleving, waar de krachten van het mannelijke en het vrouwelijke gebundeld worden en waar naast elkaar geleefd wordt op basis van respect en samenwerking in plaats van door competitie en concurrentie.